ข้ามไปที่เนื้อหา

Azure Dragon Gacha


กระทู้แนะนำ

กล่องสุ่ม Azure Dragon Gacha
ลุ้นรับไอเทมดังต่อไปนี้  จำนวนวัน  30วัน  7วัน 1วัน
รายการไอเทมในกล่องนี้

AzureDragon 30 วัน
MSBS Milkyway 30 วัน
MSBS Splash 30 วัน
MSBS Cyberpunk Deluxe 30 วัน
Pindad SS2 V5 Mystic 30 วัน
Pindad SS2 V5 Dayak 30 วัน
Pindad SS2 V5 Glass 30 วัน
AzureDragon 7 วัน
MSBS Milkyway 7 วัน
MSBS Splash 7 วัน
MSBS Cyberpunk Deluxe 7 วัน
Pindad SS2 V5 Mystic 7 วัน
Pindad SS2 V5 Dayak 7 วัน
Pindad SS2 V5 Glass 7 วัน
AzureDragon 1 วัน
MSBS Milkyway 1 วัน
MSBS Splash 1 วัน
MSBS Cyberpunk Deluxe 1 วัน
Pindad SS2 V5 Mystic 1 วัน
Pindad SS2 V5 Dayak 1 วัน
Pindad SS2 V5 Glass 1 วัน

 

0eeb2efcdbba39cbb16c4f44b87741c92254b715

c20b8512f0df1ccdb1370c81dc2675ae348daa71

5d591d08c707c9674ccb8ba03f2f1c85a3b3fd2c

Y0d3aje.png

298c4ac2759fe7be7986863ef4b43f400f1d109d

b26be5eee83a051e2def2da1066af2395b5594d9

ลิงก์ไปยังความคิดเห็น
แชร์ในเว็บไซต์อื่น ๆ

เข้าร่วมการสนทนา

คุณสามารถโพสต์ตอนนี้และลงทะเบียนในภายหลัง หากคุณมีบัญชี ลงชื่อเข้าใช้ทันที เพื่อโพสต์ด้วยบัญชีของคุณ

ผู้เยี่ยมชม
ตอบกลับกระทู้นี้...

×   วางเป็นข้อความสมบูรณ์.   วางเป็นข้อความธรรมดาแทน

  อนุญาตให้ใช้อีโมจิเพียง 75 ตัว.

×   ลิงก์ของคุณถูกฝังโดยอัตโนมัติ.   แสดงเป็นลิงก์แทน

×   เนื้อหาก่อนหน้าของคุณได้รับการกู้คืนแล้ว.   ล้างตัวแก้ไข

×   คุณไม่สามารถวางภาพโดยตรง อัปโหลดหรือแทรกภาพจาก URL

×
×
  • สร้างใหม่...